Добро дошли на презентацију Агенције Коцка Параћин

Актуелно

Нове верзије 13.05.2016.

 

 
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV objavljen je u “Službenom glasniku RS” broj 80 od 30.9.2016. godine. Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine. Pravilnikom je propisana obaveza podnošenja uz poresku prijavu PDV novog obrasca POPDV -Pregled obračuna PDV za poreski period. Obrazac se podnosi u elektronskoj formi, a prvi put će se podnositi uz poresku prijavu za prvi poreski period 2017. godine (za mesecne obveznike 15. februar a za tomesečne 15. april). Novim pravilnikom propisana je potpuno nova evidencija koja je znatno i obimnija u detaljnija jer predviđa unošenje podataka, koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr.)". Novi obrazac POPDV ima 13 tabela i 155 stavki. U toku su pripreme na izradi izmena programa u delu evidencije PDV.У НОВОЈ ВЕРЗИЈИ ПРОГРАМА :

 • Најнижа основица од 01.08.2016.-31.10.2016 износи 22 400,00 ( 35% од 64 001,00)
 • Омогућен преглед у табели ПДВ излаз по ПИБ-у
 • Омогућено сортирање лагер листе по баркоду робе
 • Омогућено слање обрасца ПП ОД-О путем XML-а преко портала пореске управе
 • Омогућено штампање књига ПДВ улаза/излаза са приказом ПИБ-а партнера
 • Омогућена штампа више калкулација у одређеном распону по бројевима
 • Корекција прерачуна доприноса за здравство код обрачуна зараде инвалида
 • Промена вирмана (штампа контра) - (“Службени гласник РС”, 55/2015 i 78/2015)
 •  

   

  За буџет

 • Омогућено преузимање података за регистар запослених из ОПЈ обрасца преко пореске пријаве
 • Урађен образац - Подаци о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица
 • (преузимање и прерачун зарада по шифри примања, сортирање по шифри, прегледи, извоз у XLS kao и XML)

 • Додата шифра основа примања на листићу бруто-нето (штампа)

 

 

*** П О Д С Е Т Н И К ***

Пре преузимања нове верзије ОБАВЕЗНО извршити архивирање података или нас контактирати.

 

Хвала

Јозеф Брнић - IN MEMORIAM

Читав свој живот посветио је раду и људима.Не постоји област у којој није био врхунски.

Писао је и компоновао дивне песме,у младости био официр и џентлмен,врхунски голман,био је покретач и велики заљубљеник у планинарство...Страствени риболовац,неуморни радник,веран пријатељ и друг.

Био је и остало легенда.Срце му је било велико и пуно љубави за све људе.

Углед и важност које је стекао бавећи се програмерством,рачуноводством и свим другим стручним пословима може се мерити једино бројем људи који су га волели и поштовали као и бројем оних који раде на његовом програму.

Био је човек мисије.

Био је човек знања и неисцрпне енергије.

Било је задовољство и радост познавати га,како родбини тако и пријатељима и пословним сарадницима.

Оставио је једну велику обавезу свима нама - да чувамо успомену на њега и његов рад и да његова дела и лик још дуго живе у нама и око нас.

 

 

14.03.2016.

Најнижа основица за обрачун доприноса од 01.08.2016 до 31.10.2016. године износи 22400 динара

Неопорезиви износ зараде од 01.02.2016 године износи 11604 динара

 

 

16.03.2016.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, од 15. марта 2016. године, омогућује послодавцима услугу електронског подношења захтева и предају пријаве М-4 за 2015. годину, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (Е-М4) на сајту Фонда (www.pio.rs - техничко упутство). По успешно предатом захтеву и пријави М-4 послодавац ће добијати системски генерисану поруку Фонда да су захтев и пријава примљени. Датум подношења захтева третира се као датум подношења пријаве М-4.

Новим сервисом Фонд ПИО омогућује послодавцима да на време испуне своје законске обавезе доставе пријаве М-4 за 2015. годину, једноставно и без чекања на шалтерима филијала Фонда, а осим електронског захтева и попуњене пријаве М-4, послодавци неће достављати другу документацију, јер ће Фонд проверу података унетих у пријаву М-4 вршити на основу података Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Поред подношења захтева електронским путем, послодавци ће захтев за подношење пријава М-4 за 2015. годину са попуњеним обрасцима пријава М-4, моћи да подносе и преко шалтера Фонда ПИО.

Eлектронски сервиси - попуњавање образаца М4

Пријава M-4 (PDF)

Пријава M-4K (PDF)

Пријава M-4/СП (PDF)

Основна делатност

Производња софтвера за рачуноводство под Windows оперативним системом

Фин - рачуноводствени софтвер за мала и средња предузећа на desktop рачунарима са подршком за рад у мрежи до 25 радних станица

Каса - програм за подршку рада са фискалним касама

Комуналије - програми за обрачун комуналних услуга (вода,смеће,топлана,гробарине...)

У припреми Фин-Web вођење пословних књига преко интернета

Остале делатности

Саветодавни послови из области рачуноводства и финансија

O nama

Kratko o nama

Osnovni podaci

Agencija Kocka Brnic Oleg preduzetnik

35250 Paracin Prvomajska 9

Pib 101095872

Maticni broj 54197047

tekuci racun kod Alpha bank Paracin

180-5211820015771-38

Istorija

Kljucni momenti

09.1982 Prvi susret sa racunarima u casopisu Galaksija

11.1986 Nabavka prvog racunara spektrum 48 k

07.05.1989 Prelazak iz stamparije u Radnu zajednicu komunalnih preduzeca

06.1989 Programiranje zarada i obracun poreza na Aplle II c

01.01.1990 Prelazak u Vodovod iz radne zajednice komunalnih preduzeca

01.01.1990 do 31.03.1990 Svakodnevni rad na izradi softvera za obračun vode

01.04.1990 Pustanje u rad softvera za obracun vode

17.06.1990 Izrada softvera za fakturisanje i praćenje uplata distributivnog sistema (piramida)

07.1990 Nabavka prvog računara Pc 286 xt sa 40 mb HD

12.1990 Završetak prve verzije programskog paketa FIN pod DOS-om

27.11.1990 godine osnovano je preduzeće ENTERSOFT

10.05.1997.godine preduzeće se trasnformiše u Agenciju Kocka i pod tim imenom radi i danas

06.1998 Pocetak rada na prvoj verziji programskog paketa FIN pod Windows-om

05.2000 Završetak prve verzije programskog paketa FIN pod Windows-om

22.02.2007 Rodio se prvi unuk Filip

31.10.2008 Rodila se unuka Teodora

Licni podaci

lični podaci

Brnić Jozef osnivač agencije

rodjen 07.07.1957.godine u Ćupriji

Otac Stipe Majka Radoslava

Sin Oleg, unuci Filip i Teodora

Završene skole

Gimnazija Ćuprija 1976 (prosek vrlo dobar)

od 1980 do 1981 Viša škola rezervnih oficira u Bileći

klasa 64 prosek ocena 8.89 (9 ispita) do kraja vojnog roka ostao u Bileći)

U činu rezervnog poručnika

od 1983 do 1986 Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu završio Višu skolu smer Agroekonomija(20 ispita+diplomski)

Nezavršene škole

od 1976 do 1980 studije Matematike (7 od 9 ispita iz prve i 2 ispita iz druge godine) promašio temu.

od 1988 do 1990 Završena treca i cetvrta godina (20 ispita) na Agroekonomiji osim 2 ispita i diplomskog

Nepriznata zvanja

Od 1982 do 1990 godine učenje programiranja (ovo mi izgeda najbolje ide)

Финансије

Главна књига

Аналитика

Благајна

Камате

Књига прихода и рахода

Књига паушалних обвезника

Електронско плаћање

Промет

Велепродаја-услуге

Малопродаја

Производња

Пдв

Шифарници

Улазни документи

Излазни документи

Подножја

Шеме књижења

Тарифе пореза

Врсте налога

Девизни курсеви

Градови

Xml

Xml пореске пријаве

Текстови

Обрасци

Преглед

Актуелности

Разне табеле

Подаци о фирми

Лозинке

Извоз табела

Команде

Пдф прегледи

Слање емаилова

Зараде

Параметри

Унос радника

Унос часова

Платни списак

Обрачун

Евидениција радника

Кредити

Спискови за банку

Вирмани

Комуналије

Вода

Канализација

Смеће

Грејање

Гробарина

Одржавање зграда

КОНТАКТ

Можете нас контактирати на:

063/601-025 еmail jozef.brnic@gmail.com

063/105-64-02 email agencijakockapn@gmail.com

064/2136-084 Младена

03.01.2015.

Биланс стања и успеха за друга правна лица

Статистички извештај за друга правна лица

02.01.2015.

Конта класа,група,синтетике и аналитике за 2014 и 2015 годину

Упоредни преглед за прекњижавање са старог на нови контни план

28.12.2014.

Биланс стања и успеха за правна лица и предузетнике

Статистички извештај за друга правна лица

Промене на капиталу

Извештај о осталом резултату

Извештај о токовима готовине

27.12.2014.

Почело је отварање нове године

Пренос прималаца прихода из старе у нову годину

Нека запажања у вези html

Css чаробне стране

Чудесне технологије javascript i jquery

Php језик weba може скоро све

Најбржа база података

Povezivanje

Агенција Коцка

35250 Параћин

Првомајска 9

Пиб 101095872

Матични број 54197047

т.р.180-5211820015771-38

Агенција Коцка 35250 Параћин Првомајска 9 Пиб 101095872 email jozef.brnic@gmail.com текући рачун 180-5211820015771-38
Пошаљите поруку
Име и Презиме   
Ваш емаил     
Порука     
Излаз
Израчунавање контролног броја по моделу 97
Унесите Ваш број
Контролни број је