Добро дошли на презентацију Агенције Коцка Параћин

Актуелно

Нове верзије 13.05.2016.

 

 

Obaveštenje - PPDG-1S i PB 2

Pravilnikom o izmenama Pravilnika o sadržini poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građanja na prihode od samostalnih delatnosti i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS” broj 7 od 31. januara 2017. godine), koji su stupili na snagu 1. februara 2017. godine, izvršene su izmene u Obrascu PB 2 i Obrascu PPDG 1S. Kako je izmena izvršena u toku zakonskog roka za podnošenje poreskih prijava i poreskog bilansa obaveštavamo Vas da Poreska uprava prihvata kao ispravne obrasce poreske prijave i poreskog bilansa (obrasci PPDG-1S i PB 2), koje obveznici poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za 2016. godinu podnose na obrascima koji su važili pre navedenih izmena pravilnika.


Obaveštavamo klijente da su urađene izmene u obrascima PB1 i PB2 u skladu sa Pravilnikom. Molimo Vas da nas kontaktirate radi osvežavanja verzije.

Obaveštavamo klijente da smo počeli sa instalacijom aplikacije za 2017. godinu.


Ministarstvo finansija je 28.10.2016. godine na svojoj internet stranici objavilo informaciju o odlaganju početka primene Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/16), koju prenosimo u celini: "Prema postojećem Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnikˮ RS, broj 120/12), obveznik je dužan da u svojoj evidenciji obezbedi naročito (što znači da lista podataka nije konačna) podatke navedene kroz 49 tačaka od kojih pojedine sadrže potrebu za iskazivanjem više podataka (pod uslovom da poslovanje konkretnog poreskog obveznika ne podrazumeva i dodatne evidencije). Pored toga, postojećim pravilnikom propisano je da obveznici PDV imaju obavezu da podatke o prometu dobara i usluga odvojeno obezbede u svojoj evidenciji, što znači da je reč o dodatnim podacima. Takođe, prema postojećem pravilniku na osnovu podataka iz evidencije postoji obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV koji je u slobodnoj formi. Osnovna razlika između postojećeg i novog pravilnika je u potrebi da se postojeća slobodna forma dokumenta – unificira na nivou svih obveznika PDV pa novi Pravilnik donosi - Obrazac POPDV (Pregled obračuna PDV) imajući u vidu da će se svi podaci unositi elektronskim putem kao i sama poreska prijava. Dodajemo da podaci koji se unose u ovaj Obrazac (POPDV) predstavljaju one podatke koje obveznik treba da obezbedi u evidenciji u najvećoj meri i po postojećem pravilniku. Imajući u vidu da je najznačajnija novina zapravo unifikacija iskazivanja podataka u pregledu obračuna PDV-a, novi Pravilnik obezbeđuje znatno bolje sagledavanje poslovnih aktivnosti obveznika PDV a obezbeđivanje transparentnosti podataka iz evidencije za PDV nijednom obvezniku ne treba da predstavlja problem. S druge strane, pozitivni efekti ovog pravilnika odraziće se i na one poreske obveznike koji poštuju propise i koji svojim poslovanjem ne ugrožavaju poreske prihode. Naime, na taj način doprinosi se adekvatnom svrstavanju tih obveznika PDV u grupu onih koji će ređe biti predmet kontrole i kod kojih će se kontrola završavati u kraćem vremenskom periodu. Važno je istaći da je u prethodnom periodu u Ministarstvu finansija održano više sastanaka sa zainteresovanim stranama (Privredna komora Srbije i Savez računovođa i revizora Srbije) kako bi se svi uključili u postupak uspostavljanja adekvatnih mehanizama države u borbi protiv sive ekonomije. U tom smislu, i dalje su u toku sastanci na kojima se razmatraju svi konstruktivni predlozi koji se odnose na novi Pravilnik, njegovo unapređenje i usklađivanje sadržine. Osim što se razmatra smanjivanje broja podataka koji će se iskazivati u pregledu obračuna PDV (Obrazac POPDV) ustanovljeno je da će se izmenom Zakona do kraja godine, između ostalog, pomeriti početak primene obaveze podnošenja pregleda obračuna kao sastavnog dela poreske prijave na 1.1. 2018."

У НОВОЈ ВЕРЗИЈИ ПРОГРАМА :

 • Најнижа основица од 01.05.2017.-31.07.2017 износи 21.906,00 ( 35% од 62.588,00)
 • Омогућен извоз фактура из великопродаје у XML формат
 • Омогућен захтев за повраћај пореза и доприноса на зараде приликом субвенције од 75%
 • Омогућен преглед у табели ПДВ излаз по ПИБ-у
 • Омогућено сортирање лагер листе по баркоду робе
 • Омогућено слање обрасца ПП ОД-О путем XML-а преко портала пореске управе
 • Омогућено штампање књига ПДВ улаза/излаза са приказом ПИБ-а партнера
 • Омогућена штампа више калкулација у одређеном распону по бројевима
 • Корекција прерачуна доприноса за здравство код обрачуна зараде инвалида
 • Промена вирмана (штампа контра) - (“Службени гласник РС”, 55/2015 i 78/2015)
 •  

   

  За буџет

 • Омогућено преузимање података за регистар запослених из ОПЈ обрасца преко пореске пријаве
 • Урађен образац - Подаци о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица
 • (преузимање и прерачун зарада по шифри примања, сортирање по шифри, прегледи, извоз у XLS kao и XML)

 • Додата шифра основа примања на листићу бруто-нето (штампа)

 

 

*** П О Д С Е Т Н И К ***

Пре преузимања нове верзије ОБАВЕЗНО извршити архивирање података или нас контактирати.

 

Хвала

14.03.2016.

Најнижа основица за обрачун доприноса од 01.11.2016.-31.01.2017 износи 22 204,00 ( 35% од 63 441,00)

Неопорезиви износ зараде од 01.02.2016 године износи 11604 динара

 

 

16.03.2016.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, од 15. марта 2016. године, омогућује послодавцима услугу електронског подношења захтева и предају пријаве М-4 за 2015. годину, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (Е-М4) на сајту Фонда (www.pio.rs - техничко упутство). По успешно предатом захтеву и пријави М-4 послодавац ће добијати системски генерисану поруку Фонда да су захтев и пријава примљени. Датум подношења захтева третира се као датум подношења пријаве М-4.

Новим сервисом Фонд ПИО омогућује послодавцима да на време испуне своје законске обавезе доставе пријаве М-4 за 2015. годину, једноставно и без чекања на шалтерима филијала Фонда, а осим електронског захтева и попуњене пријаве М-4, послодавци неће достављати другу документацију, јер ће Фонд проверу података унетих у пријаву М-4 вршити на основу података Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Поред подношења захтева електронским путем, послодавци ће захтев за подношење пријава М-4 за 2015. годину са попуњеним обрасцима пријава М-4, моћи да подносе и преко шалтера Фонда ПИО.

Eлектронски сервиси - попуњавање образаца М4

Пријава M-4 (PDF)

Пријава M-4K (PDF)

Пријава M-4/СП (PDF)

Основна делатност

Производња софтвера за рачуноводство под Windows оперативним системом

Фин - рачуноводствени софтвер за мала и средња предузећа на desktop рачунарима са подршком за рад у мрежи до 25 радних станица

Каса - програм за подршку рада са фискалним касама

Комуналије - програми за обрачун комуналних услуга (вода,смеће,топлана,гробарине...)

У припреми Фин-Web вођење пословних књига преко интернета

Остале делатности

Саветодавни послови из области рачуноводства и финансија

O nama

Kratko o nama

Osnovni podaci

Agencija Kocka Brnic Oleg preduzetnik

35250 Paracin Prvomajska 9

Pib 101095872

Maticni broj 54197047

tekuci racun kod Alpha bank Paracin

180-5211820015771-38

Istorija

Kljucni momenti

09.1982 Prvi susret sa racunarima u casopisu Galaksija

11.1986 Nabavka prvog racunara spektrum 48 k

07.05.1989 Prelazak iz stamparije u Radnu zajednicu komunalnih preduzeca

06.1989 Programiranje zarada i obracun poreza na Aplle II c

01.01.1990 Prelazak u Vodovod iz radne zajednice komunalnih preduzeca

01.01.1990 do 31.03.1990 Svakodnevni rad na izradi softvera za obračun vode

01.04.1990 Pustanje u rad softvera za obracun vode

17.06.1990 Izrada softvera za fakturisanje i praćenje uplata distributivnog sistema (piramida)

07.1990 Nabavka prvog računara Pc 286 xt sa 40 mb HD

12.1990 Završetak prve verzije programskog paketa FIN pod DOS-om

27.11.1990 godine osnovano je preduzeće ENTERSOFT

10.05.1997.godine preduzeće se trasnformiše u Agenciju Kocka i pod tim imenom radi i danas

06.1998 Pocetak rada na prvoj verziji programskog paketa FIN pod Windows-om

05.2000 Završetak prve verzije programskog paketa FIN pod Windows-om

22.02.2007 Rodio se prvi unuk Filip

31.10.2008 Rodila se unuka Teodora

Licni podaci

lični podaci

Brnić Jozef osnivač agencije

rodjen 07.07.1957.godine u Ćupriji

Otac Stipe Majka Radoslava

Sin Oleg, unuci Filip i Teodora

Završene skole

Gimnazija Ćuprija 1976 (prosek vrlo dobar)

od 1980 do 1981 Viša škola rezervnih oficira u Bileći

klasa 64 prosek ocena 8.89 (9 ispita) do kraja vojnog roka ostao u Bileći)

U činu rezervnog poručnika

od 1983 do 1986 Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu završio Višu skolu smer Agroekonomija(20 ispita+diplomski)

Nezavršene škole

od 1976 do 1980 studije Matematike (7 od 9 ispita iz prve i 2 ispita iz druge godine) promašio temu.

od 1988 do 1990 Završena treca i cetvrta godina (20 ispita) na Agroekonomiji osim 2 ispita i diplomskog

Nepriznata zvanja

Od 1982 do 1990 godine učenje programiranja (ovo mi izgeda najbolje ide)

Јозеф Брнић - IN MEMORIAM

Читав свој живот посветио је раду и људима.Не постоји област у којој није био врхунски.

Писао је и компоновао дивне песме,у младости био официр и џентлмен,врхунски голман,био је покретач и велики заљубљеник у планинарство...Страствени риболовац,неуморни радник,веран пријатељ и друг.

Био је и остало легенда.Срце му је било велико и пуно љубави за све људе.

Углед и важност које је стекао бавећи се програмерством,рачуноводством и свим другим стручним пословима може се мерити једино бројем људи који су га волели и поштовали као и бројем оних који раде на његовом програму.

Био је човек мисије.

Био је човек знања и неисцрпне енергије.

Било је задовољство и радост познавати га,како родбини тако и пријатељима и пословним сарадницима.

Оставио је једну велику обавезу свима нама - да чувамо успомену на њега и његов рад и да његова дела и лик још дуго живе у нама и око нас.

 

 

Финансије

Главна књига

Аналитика

Благајна

Камате

Књига прихода и рахода

Књига паушалних обвезника

Електронско плаћање

Промет

Велепродаја-услуге

Малопродаја

Производња

Пдв

Шифарници

Улазни документи

Излазни документи

Подножја

Шеме књижења

Тарифе пореза

Врсте налога

Девизни курсеви

Градови

Xml

Xml пореске пријаве

Текстови

Обрасци

Преглед

Актуелности

Разне табеле

Подаци о фирми

Лозинке

Извоз табела

Команде

Пдф прегледи

Слање емаилова

Зараде

Параметри

Унос радника

Унос часова

Платни списак

Обрачун

Евидениција радника

Кредити

Спискови за банку

Вирмани

Комуналије

Вода

Канализација

Смеће

Грејање

Гробарина

Одржавање зграда

КОНТАКТ

Telefon:


063/601-025

063/105-64-02

064/21-36-084 Младена

063/106-99-45 Милан

E-mail:


agencijakockapn@gmail.com

jozef.brnic@gmail.com

03.01.2015.

Биланс стања и успеха за друга правна лица

Статистички извештај за друга правна лица

02.01.2015.

Конта класа,група,синтетике и аналитике за 2014 и 2015 годину

Упоредни преглед за прекњижавање са старог на нови контни план

28.12.2014.

Биланс стања и успеха за правна лица и предузетнике

Статистички извештај за друга правна лица

Промене на капиталу

Извештај о осталом резултату

Извештај о токовима готовине

27.12.2014.

Почело је отварање нове године

Пренос прималаца прихода из старе у нову годину

Нека запажања у вези html

Css чаробне стране

Чудесне технологије javascript i jquery

Php језик weba може скоро све

Најбржа база података

Povezivanje

Агенција Коцка

35250 Параћин

Првомајска 9

Пиб 101095872

Матични број 54197047

т.р.180-5211820015771-38

Агенција Коцка 35250 Параћин Првомајска 9 Пиб 101095872 email jozef.brnic@gmail.com текући рачун 180-5211820015771-38
Пошаљите поруку
Име и Презиме   
Ваш емаил     
Порука     
Излаз
Израчунавање контролног броја по моделу 97
Унесите Ваш број
Контролни број је